“Niet je Moerstaal” verschijnt binnenkort

Dit voorjaar verschijnt bij Uitgeverij De Graaff mijn boek waar ik 2 jaar aan gewerkt heb. Het heet “Niet je Moerstaal. Anderstaligen in Nederland”. Ik kende inmiddels zoveel mensen die in Nederland wonen en dagelijks Nederlands spreken, maar die een andere moedertaal hebben. Zij hebben Nederlands dus op latere leeftijd geleerd. Ik vroeg me af hoe dat is, dus ik heb het aan 11 mensen uit mijn omgeving gevraagd. De interviews heb ik aan elkaar geschreven met bevindingen uit mijn eigen leven als student Engels, docent Engels en Nederlands en coordinator van een taalcoachproject.